• VERDIFULLT: Kristiansand har potensial for å få flere til å sykle. Men også for et bedre kollektivtrafikktilbud. Her studerer sykkelkoordinator Christen Egeland en tavle som viser antall syklister. FOTO: Anne Smith Lorentz

Sykkel versus bil og buss

Videre tilrettelegging for sykling er udelt positivt. Men samtidig trenger kollektivtrafikksystemet også til videreutvikling.