• KLOVNERIER: Cornelius Jakhelln skal først og fremst oppfattes som en postmoderne balansekunstner, en teatralsk provokatør; klovn og ikke kriger, skriver Pål Gitmark Eriksen. Her fra åpningen av Jakhellns utstilling i Kristiansand. FOTO: Kristin Ellefsen

Kunst eller fascisme? Ja takk, begge deler

Cornelius Jakhelln, alias "Major Sturmgeist", opptrer i disse dager som kurator og husokkupant i Kristiansand Kunsthall. I den anledning har han redigert en 180 siders katalog som introduserer den såkalte "Gewaltkunsten" (i.e. voldskunst). Følgende kronikk er en forsøksvis omtale av katalog og konsept.