Agder - himmel eller helvete?

To prosjekter med motsatt fortegn konkurrerer om Sørlandets omdømme. Det ene beskriver begredelige levekår – det andre tegner et glansbilde av landsdelen. Agder – himmel eller helvete?