Gudetro og konsekvenser

Det som jeg tror er viktig, er å vise respekt for at andre har en annen overbevisning enn den en har selv.