Grep om likestilling

Omsider begynner det å dukke opp konkrete tiltak for å bedre likestillingen i landsdelen.