Etter de forferdelige hendelsene fredag 22. juli ble hele det politiske Norge enig om å utsette demokratitevlingen. I all hovedsak er den selvpålagte begrensningen også fulgt lojalt opp.

22. juli kommer til å prege nasjonen i lang tid fremover, og den kommer til å prege valgkampen. Det er nok diskutert flittig i partikontorene de siste dagene hvordan situasjonen skal gripes an, men vi tipper at ingen har kommet opp med noen løsning som viser én trygg vei gjennom landskapet som ligger foran oss. For det er ukjent. Ingen nålevende, norsk politiker har vandret i noe lignende.

Regjeringen, med statsminister Jens Stoltenberg i spissen, har fått velfortjent honnør for godt lederskap i en kritisk tid. Også politiske motstandere har vært rause med rosen. Det tjener dem til ære, og det føyer seg inn i bildet av kvalitetene som kom til syne da vi trengte dem mest. Nå håper vi at de samme, inkluderende og samlende holdningene kan videreføres både under og etter valgkampen. Den delikate balansegangen som ligger i å kombinere slike holdninger med reell konkurranse om politiske posisjoner, vil bidra til å vise hva også våre lokale politikere er laget av.

Grensen mellom ordinær, politisk debatt og valgkampdebatt er uklar. Vi har vært restriktive med å tillate politisk debatt i våre spalter etter 22. juli. Pågangen av politiske debattinnlegg tørket også raskt inn. I stedet har vi mottatt uvanlig mange dikt. Mange av dem har uttrykt sorg og fortvilelse over meningsløst spill av unge liv. Også slik er det dokumentert hvilket inntrykk 22. juli gjorde på befolkningen.

Fra og med i morgen åpner vi imidlertid opp igjen for politisk debatt og valgkampdebatt i våre mediekanaler. Vi gjør det med et mer vaktsomt øye enn før, og vi oppfordrer alle debattanter til å utvise klokskap. Svaret på terrorangrepene er mer demokrati, mer åpenhet og mer omfattende inkludering. Det omfatter åpen, ærlig debatt – også om følsomme forhold. Men samtidig må vi ikke glemme noe viktig vi har lært i disse ukene: At mye blir uvesentlig når vårt samfunnssystem angripes og uskyldige mennesker drepes.