Vestøls avgang

Denne uken trakk Harald Vestøl seg etter mer enn 18 år som ordfører i Birkenes.