Budsjettet ble smertefullt – og fortsettelsen har ikke vært oppmuntrende.

For bare to uker siden ble det kjent at helse— og sosialsektoren har pådratt seg et samlet underskudd på nesten 40 millioner kroner de siste årene. En gjeld som må tilbakebetales. Helse- og sosialdirektøren varslet kraftige kutt i eldreomsorgen. Skole og barnehage har enorme utfordringer. Og en reportasje i Fædrelandsvennen i går fortalte at det er uvisst hvor mye driften av Kilden vil belaste kommunekassa.

Vi fikk en forsmak allerede i fjorårets budsjett på hva fremtiden ville bringe. Men det er først nå alvoret synes å ha sunket inn hos de folkevalgte. Kjerneoppgavene skole og helse/sosial kan ikke lenger skjermes. Alle må tåle innstramminger. Og slik vil det bli i flere år fremover.

Kommunen er nedsyltet i gjeld. For lite penger i forhold til alle behov som skal dekkes, betyr ubarmhjertige prioriteringer. En medvirkende årsak til det forsterkede presset på økonomien er at flertallet i bystyret tidligere har gitt etter for pressgrupper i diskusjonen om blant annet skolenedleggelser og ekstra bevilgninger til barnehagene.

Snart er valgkampen over oss. Omsorg blir ganske sikkert et hett tema. Barnehage og skole, likeså. En ny runde med Kilden må vi også være forberedt på. Det massive økonomiske trykket krever politikere som er sitt ansvar bevisst og ikke skyver problemene foran seg. De har et betydelig ansvar for ikke å skape falske forhåpninger hos de mange som krever mer til alle gode formål.

Det er ingen takknemlig oppgave de står overfor, listekandidatene som tar plass i bystyret etter valget i september. Noe av det første de får i fanget under høstsesjonen i rådhuset, er budsjettet for 2012. I den grad nykommerne har noen urealistiske forventninger, kan de komme til å skjære seg kraftig på Kristiansand kommunes mest beryktede redskap: Sparekniven.