Positivt initiativ

Blant menneskerettighetene har trosfrihet en sentral plass. Men i mange land er religiøse minoriteter under press.