• SMERTE: Artikkelforfatterne mener voksne må spørre: Hva trenger dette barnet, denne ungdommen, som bærer en så stor indre smerte? FOTO: SCANPIX

Skolen er viktig for selvmordsforebygging

Når livet blir vanskelig, er barn og unge ekstra sårbare fordi de har liten erfaring med å regulere vanskelige følelser. De trenger voksne som ser og forstår den indre smerten de bærer på.