President under press

Volden mot sivile og den militære opptrappingen fortsetter i Syria.