KrF ut av skapet

Kristelig Folkeparti i Kristiansand har endelig tonet flagg.