• MÅL: FN har som mål om at giverland skal gi 0,7 prosent av sitt årlige BNP i bistand. FOTO: SCANPIX

En verden uten fattigdom?