Palestina og Aust-Karelen

Kvifor snakkar aldri Willoch om det som skjedde i Aust-Karelen?