Våre tider – i Guds hånd

Utdrag fra biskop Olav Skjeveslands nyttårstale i Kristiansand domkirke første januar 2009.