Valgfrihet for eldre

Et politisk flertall i Kristiansand vil åpne for private aktører innen hjemmehjelpen. Det vil si at brukerne selv kan velge hvem som skal komme hjem til dem, på kommunens regning.