Fornyelse i KrF?

Det er selvransakelses tid i Kristelig Folkeparti. Historiens dårligste valg med en oppslutning på 5,5 prosent får konsekvenser.