Helt uakseptabelt

En navneliste med sensitive pasientopplysninger om svineinfluensasmitte lå i flere uker ute på Sørlandet sykehus sin nettside.