Historisk tragedie i Midtøsten

Smadringen av Gaza føyer seg inn i en strategi Israel har fulgt gjennom hele sin 60-årige historie, nemlig å gjøre livet for palestinerne så vanskelig som mulig.