Viktig tiltak

Kristiansand kommune har trappet opp kontrollen med skjenkestedene i byen for å stoppe skjenking av mindreårige og overstadig berusede personer. Det er en viktig og riktig opptrapping.