Sørlandsk oljeindustri

Jeg tar hatten av for styremedlem Gabriel Edland i Norsk-Israelsk Handelskammer, avd. Kristiansand.