• I juni presenterte arbeids- og sosialminister Robert Eriksson (Frp) forslag til endringer i arbeidsmiljøloven. Artikkelforfatteren er kritisk til økt bruk av midlertidige stillinger. FOTO: NTB SCANPIX

Innleide arbeidstakere er lagervare

Når regjeringen nå gjør det enklere for bedrifter å ansette folk i midlertidige stillinger, er det en hverdag i usikkerhet som venter arbeidstakerne.