• Kristiansand har et stykke å gå før det er en by som aldri sover, men vi skal arbeide for et mer pulserende byliv med høy aktivitet på gateplan i Kvadraturen, skriver artikkelforfatteren. FOTO: EVA MYKLEBUST

Dobbelt så mange innbyggere i Kvadraturen!

I fremtidsvisjonen for klimabyen Kristiansand bor det 15 000 mennesker i Kvadraturen. Det gir lavere klimagassutslipp og et godt liv for innbyggerne. For å nå dette målet må kommunen, gårdeiere, næringsliv og innbyggere spille på lag: God byutvikling er et fellesskapsprosjekt.