• KRISTIANSAND HAVN: Artikkelforfatteren er opptatt av at havna får en tydeligere rolle i Nasjonal Transportplan, og at den viktige import/eksport fleksibiliteten blir opprettholdt ved daglige ruter til og fra Europa. Bildet viser Kristiansand Havn sett fra luften. FOTO: ARKIV

Regjeringens ambisjoner for sjøtransport

Regjeringen har som mål å bidra til overføring av mer gods fra veg til sjø. Til nå har den ikke lyktes. Virkemidlene er for få og for svake. Dermed vokser lastebiltransporten foruroligende.