• Sentraliser derfor det vi må sentralisere og desentraliser det som kan desentraliseres av spesialisthelsetjenester, skriver artikkelforfatteren om det fremtidige Sørlandet Sykehus 2030. FOTO: Tore André Baardsen

Er et stort sykehus alltid bedre?

Hva er nærhet? Er ikke Arendal for en kristiansander nærmere enn Oslo dersom man får hjerteinfarkt?