Har jeg forstått det riktig har vi allerede verdens dyreste buss billetter per sete/km. Dette er subsidiert og betalt med skattepenger. Jeg undres på hva ESA kontrollorgan mener om slik kryssubsidiering med å bruke bompenger, penger som skulle brukes til veiformål, nå rushtidsavgift, også til buss, elbil, sykkelstier og etter hvert kanskje også til gravferdsavgift.

Det synes å ingen ende ta. Jeg håper avgiftspartiene Høyre og Kristelig Folkeparti har undersøkt hva som kan tillates.