Misforstått skepsis

Når jeg skal vurdere religioners sannhet, er tro ikke en størrelse jeg forholder meg til.