• I RIO ReStart har vi samlet de viktigste behovene i ett tiltak: arbeidstrening, aktiviteter, undervisning og grupper med relevante temaer for varig livsendring, skriver innsenderen. FOTO: Kjartan Bjelland

Brukerstyrte tiltak virker

Tidligere rusavhengige trenger en helhetlig oppfølging etter behandling. RIO ReStart tilbyr dette og med svært gode resultater. Men kommunen beskytter egne tiltak som er dyrere og mindre effektive.