"Å rippe opp i"

At journalisten ikke har fått ordentlig tak i betydningen av dette nokså vanlige uttrykket, er et eksempel på en språklig svakhet som er i ferd med å bli ganske utbredt blant norske journalister.