Filmdemokrati?

Det er med forundring jeg leser Karen Kristine Blågestads kommentar om kinosalg 28. oktober.