Walther og gudsfrykt

– Det viktigste er at du har humør, selv om det er dårlig. Rådet fra en gammel kollega rant meg i hu etter å ha lest forkynnerens straffepreken i avisen 28. oktober.