Prosjektet "God Start"

Når tiltaket kan vise til at brukerne fungerer bedre og har fått bedre livskvalitet, hvorfor skal det legges ned?