• Det er neppe den klokeste strategien å lansere Sørlandet som Barnas by. Her leker Jonas Vikane. FOTO: ARKIV

Viktig kritikk mot Barnas by

Nok en gang kan et slagord for reiselivet skape et ensidig inntrykk av Sørlandet.