• Artikkelforfatteren nevner Sochi OL som et eksempel på hvordan et gigant-arrangement har fått vertslandet til å bruke milliarder av dollar på å demonstrere vellykkethet og en moderne fasade. Men bak fasaden finnes en gruppe mennesker, kirkassierne, som regelrett ble fordrevet fra fjellene rundt Sochi på 1860-tallet. FOTO: SCANPIX

Sirkus fremfor brød

Det er noe med verdensutstillinger og store arrangementer som får makthavere, uansett regimetype, til å gå litt av skaftet. Kanskje reflekterer det et behov for å demonstrere vellykkethet, ikke bare overfor omverden, men også overfor egne innbyggere.