Vern av dyrket og dyrkbar jord i Søgne

Søgne KrF ønsker å verne om de fantastiske landbruksområder vi har i bygda vår.