Venstre og barns beste

Å tenke høyt om hvordan vi organiserer omsorgen for barn gir fort oppmerksomhet.