Fusjon uten støtte?

Universitetskampen spisser seg nå til for alvor. Torunn Lauvdals største problem hittil er at hun ikke har klart å selge inn visjonen.