Hvor skal museet ligge?

Striden om flytting av Fylkesmuseet fra Vige til Odderøya synes å være over.