Kampen mot terror

Norske politikere med Stortinget og regjering i "spissen" har alt å lære av Australias statsminister Tony Abbott, sin politiske handlekraft i kampen mot død og terror.