Høyre om?

Bare måneder etter høstens stortingsvalg er media igjen i gang med spekulasjoner og politiske analyser. Denne gangen foran kommunevalget i 2015.