Alkohol og idrett

Alkohol er et samfunnsproblem. Hvor skal dette ende?