Ulovlige midler mot naturistene

De fleste som har fulgt saken, vet at Elgstien Vel har fremstilt naturismen og de homoseksuelles bruk av området på Søm til cruisingvirksomhet (P-plassen), som samme sak.