Ukomfortabel med kumuleringer

Henning Blomkvist har sett seg ukomfortabel med at de politiske partiene kumulerer sine egne i styre og stell som de utvalgte til å kunne ta sete i kommende bystyre periode.