Frihet i trygge rammer

De foreslåtte endringene i arbeidstidsreglene gjør det mulig å arbeide mer i enkelte perioder, mot tilsvarende mindre i andre perioder.