OPS og de rød-blå

En må nok ta et dypdykk inn i det totale samfunnsregnskapet for å kunne ha en formening om totalbildet.