I Aust-Agder har ledigheten i denne gruppen økt med 15 prosent. Her som ellers i landet er det først og fremst kutt og permitteringer i industrien som er årsak til den stigende ledigheten. På landsbasis har antallet arbeidsledige i alderen 20 til 25 år økt med hele 35 prosent.Utviklingen er på alle måter uheldig. Lediggang er ingen god start på arbeidslivet. Det er derfor sterkt beklagelig at regjeringen ikke gjør mer for å få nyutdannede ut i arbeid. Både unge og eldre ledige møtes i stedet av en lammende passivitet fra politisk hold. Regjeringens oppskrift er som kjent å la pengepolitikken gjøre jobben de selv er satt til. Kuren koster samfunnet dyrt, både økonomisk og rent menneskelig. Arbeids— og administrasjonsminister Victor D. Norman tar snarveien over plena når han hevder at regjeringen gjør mye for unge arbeidsledige. Det hjelper lite å sette de unge først i køen hos Aetat når det ikke er relevante jobber å oppdrive.