Det vil bli en fullstendig meningsløs folkeavstemning til en kostnad på fire-fem millioner kroner, som ikke kan brukes til noe som helst.

For fylkespolitikerne har ikke vært i stand til å definere hvordan resultatene skal tolkes, verken overfor seg selv eller velgerne. Heller ikke hvilket avstemningsresultat som skal til for at politikerne går for en sammenslåing.

Og tolkningsspørsmålene er mange. Hvordan skal stemmene telles? Er det tilstrekkelig med rent flertall i agderfylkene samlet? Skal man telle rene stemmer, eller skal man telle antall kommuner med ja og nei-flertall? Hvordan skal det vektlegges dersom det er flertall for i Vest-Agder og flertall mot i Aust-Agder? Dersom et flertall mot fylkessammenslåingen i Aust-Agder er tilstrekkelig til å legge ned veto, trenger man ingen folkeavstemning. Det resultatet vet vi fra meningsmålinger er gitt på forhånd.

Og hvilket alternativ til fylkessammenslåing er det velgerne presenteres? For alternativet er ikke status quo, men en ny regioninndeling hvor én agderregion er den mest sannsynlige.

Nei, avlys folkeavstemningen og bruk millionene til noe mer vettugt.