• strand2.jpg FOTO: RAMBØLL

En underlig byutviklingssak

Når den politiske behandling av en sak står i fare for å ende i kaos, er det ofte fornuftig å undersøke om en gjeldende plan kan bidra til å avklare situasjonen.