Regjeringen har sviktet yrkesfagene

Det er fortsatt stor mangel på læreplasser.