Nye tiltak

LIKESTILLING: Det manglar ikkje på forslag til nye tiltak.